Scroll Top

Dnů
Hodin
Minut
Sekund
KDY?
18. a 19. října 2023
KDE?
Clarion Congress Hotel Prague Freyova 945/33
Praha 9-Vysočany
O NÁS
O KONFERENCI
01.
1. KDO JSME?

Jsme czBIM. Jsme buildingSMART Česká republika.

Spolek Odborná rada pro BIM, z. s. - czBIM byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe. Sdružuje široké spektrum odborníků z praxe, což je jednou z největších devíz. czBIM je od roku 2021 pobočkou buildingSMART Česká republika – exkluzivním zastoupením buildingSMART International.

02.
2. CO DĚLÁME?

Už po dvanácté přináší konference BIM DAY aktuální trendy a informace z oblasti digitalizace a informačního modelování budov. Nadcházející ročník bude maximálně praktický. Kromě praxe představí také novinky z celého světa a zaměří se na vize, směřování a budoucnost BIM. Porovná vývoj informačního modelování staveb u nás i za hranicemi. Přední odborníci z ČR i ciziny představí hlavní přínosy BIM, podělí se o zkušenosti z projektů a nevynechají ani kritický pohled na tuto oblast.

Program konference doplní moderovaná diskuze zástupců veřejného a soukromého sektoru, nejrůznější workshopy a také BIM Market, kde vystavovatelé předvedou aktuální trendy v informačním modelování staveb.

03.
3. CHCETE BÝT U TOHO?

Chcete se aktivně zapojit do programu konference? Kontaktujte nás na: kamenickova@czbim.org

Společně pro podporu metody BIM v České republice.
Konferenci BIM Day 2023 bude Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika pořádat ve spolupráci s Agenturou ČAS a SPS.

PROGRAM KONFERENCE
workshopy
DEN 2
10:00     DATOVÝ STANDARD STAVEB
Základní kámen zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace.

Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci
Rudolf Vyhnálek, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika


11:00     NAJDICDE – AKTUALIZACE PROJEKTU

Realizační tým projektu: Martin Maťašovský, Pavel Vlasák, Ivo Kohoušek, Bořek Čerbák, czBIM – buildingSMART Česká republika


13:00     Oběd

14:00     Vzdělávání, vývoj a budoucnost oboru

otevřená diskuze

Petr Matyáš, předseda, czBIM – buildingSMART Česká republika
Martina Sieber, Česká agentura pro standardizaci
Václav Čada, emeritní vedoucí katedry geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Petr Matějka, tajemník fakulty,Fakulta stavební ČVUT v Praze
Karin Bílková, HR manager, STRABAG a.s.

10:00     3D laserové skenování – nové trendy sběru a zpracování dat

V této části workshopu budete mít příležitost sami vyzkoušet některé z nejmodernějších laserových skenerů Leica Geosystems a seznámit se s praktickými aspekty jejich použití. Přednášející budou k dispozici k zodpovězení vašich otázek a poskytnou tipy a triky pro efektivní využití těchto technologií ve vašem oboru.
Podrobně se seznámíte s druhou generací statického skeneru BLK360 G2, ručního mobilního skeneru BLK2GO a také naprostým unikátem – Leica BLK2FLY – prvním autonomním létajícím skenerem na světě! Nebude to však jen o sběru dat. Vývojem prošli i programy na tvorbu konečných výstupů z bodových mračen. Použijeme různé nástroje a software a ukážeme vám, jakým způsobem můžete optimalizovat proces zpracování dat a dosáhnout co nejlepších výsledků, a to rychle a efektivně.
Doufáme, že získáte nové znalosti a inspiraci pro svou práci a budete moci lépe porozumět výzvám a příležitostem, které s sebou tyto inovace přinášejí.
Těšíme se na setkání s vámi na našem workshopu!

Jan Švejda, Robin Pflug, obchodní zastoupení Leica Geosystem, GEFOS a.s.


11:00     Aplikace SGCivilTools do Civil 3D

Proběhne představení nadstavbové aplikace SGCivilTools do Civil 3D, která Vám práci v Civilu rapidně urychlí a ulehčí. Ukážeme si klopení ve směrových obloucích na pár kliknutí myší, export i té nejmenší křivky ve výkresu a v neposlední řadě jednoduché, ale i ty složitější podsestavy.
Dotkneme se i tvoření projektu BIM v Civilu, který ač může vypadat složitě, funkce SGCivilTools z toho udělá lehkou disciplínu.
V druhé části Vám představíme aplikaci CCopyMonitorPlus do Revitu. Tento plugin Vám zefektivní spolupráci mezi různými modely. Umožňuje hromadně vykopírovat či namapovat prvky z jednoho modelu do druhého a následně sledovat změny v jednotlivých parametrech a schvalovat či zamítat rozdíly. Komunikace mezi architektem a profesemi se tak významně zjednoduší.

Tomáš Beránek, Matěj Šilhán, cadconsulting, s.r.o.


12:00     BIM MANAGEMENT PRAKTICKY, ANEBO PROCES BIM KOORDINACE A SPRÁVY CDE

V rámci workshopu projdeme proces BIM koordinace, od tvorby BEP, nastavení prostorové koordinace, zpracování reportu vad, až po komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, ve smyslu odstranění vad. Oblast CDE budeme řešit primárně z hlediska nastavení CDE a jeho následného provozu.

Roman Voráč, Roman Belov, Julia Barsuková, MFS DX s.r.o.


13:00     Oběd

14:00     Inovativní řešení požárních ucpávek a prefabrikace TZB závěsů v prostředí BIM

během workshopu představíme revoluční způsob provádění protipožárních ucpávek, který nabízí výrazné zrychlení návrhu i provedení, garanci kvality a eliminaci vícenákladů. V druhé části se zaměříme na možnosti využití prefabrikace závěsů TZB a jejich vliv na průběh stavby – snížení odpadu materiálu, fázované doručení nebo plánovaná montáž závěsů. To vše díky zpracování v BIMu.

Ľuboš Michálik, Jakub Štěpánek, Hilti ČR spol. s r.o.


15:00    Práce s datovými standardy v Revitu

Stále častěji se ve stavebním oboru setkáváme s požadavky na vytváření BIM modelů obohacených o negrafické informace, formulovaných takzvanými datovými standardy. Týká se to především datových standardů Státního fondu dopravní infrastruktury a do budoucna také datového standardu staveb (DSS) České agentury pro standardizaci. Na workshopu bude představena vize společnosti Arkance Systems o aplikaci datových standardů v prostředí návrhového softwaru Autodesk Revit, včetně exportu negrafických informací do formátu IFC. Klíčovým nástrojem pro práci s datovými standardy v prostředí Revitu je aplikace BIM Feeder for Revit, která kromě práce s datovými standardy SFDI umožňuje i práci s uživatelskými datovými standardy.

Tomáš Polák, Arkance Systems

10:00    Zkušenosti s využitím openBIM a openCDE řešení z reálných projektů
projektování, sdílení, koordinace, komunikace

V rámci technologického partnerství společnosti AFRY a Construsoft zavádíme nejnovější trendy v oblasti BIM projektování staveb do každodenní praxe jednotlivých stavebních profesí. Na reálných případech budeme prezentovat zkušenosti (realitu) v oblasti zavádění a využívání (výhody, úskalí, stinné stránky) nasazení moderních řešení do každodenního života v rámci stavebního průmyslu.

Témata workshopu:

  • Praktické využití parametrického projektování pro betonové mostní konstrukce: Ing. Michal Marvan, AFRY
  • Nejnovější trendy v rámci projektování ocelových konstrukcí: Ing. David Neužil, Construsoft
  • Komunikace, koordinace a sdílení dat u multiprofesních projektů dopravní infrastruktury. Praktické využití postupů openBIM a openCDE, Ing. David Novák a Ing. Pavel Vlasák, AFRY
  • Tvorba a využití dostupných rozšíření CDE pro lokální i mezinárodní trh a zefektivnění spolupráce na stavebních projektech, Ing. Martin Maťašovský, Construsoft a Ing. Pavel Vlasák, AFRY

11:00   AGILNÍ INFORMACE – PUTOVÁNÍ DAT OD REALIZACE KE SPRÁVĚ BUDOV S VYUŽITÍM SYSTÉMŮ BEXEL A BIM.POINT

Jak se od prototypu stavby dopracovat k jeho digitálnímu datovému dvojčeti? Přiblížíme vám průběh této cesty a připojíme příklady z praxe.

Agnieszka Szóstko-Budzińska a Petr Štěpán, Bim.Point

 


12:00     3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ – NOVÉ TRENDY SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT

V této části workshopu budete mít příležitost sami vyzkoušet některé z nejmodernějších laserových skenerů Leica Geosystems a seznámit se s praktickými aspekty jejich použití. Přednášející budou k dispozici k zodpovězení vašich otázek a poskytnou tipy a triky pro efektivní využití těchto technologií ve vašem oboru.
Podrobně se seznámíte s druhou generací statického skeneru BLK360 G2, ručního mobilního skeneru BLK2GO a také naprostým unikátem – Leica BLK2FLY – prvním autonomním létajícím skenerem na světě! Nebude to však jen o sběru dat. Vývojem prošli i programy na tvorbu konečných výstupů z bodových mračen. Použijeme různé nástroje a software a ukážeme vám, jakým způsobem můžete optimalizovat proces zpracování dat a dosáhnout co nejlepších výsledků, a to rychle a efektivně.
Doufáme, že získáte nové znalosti a inspiraci pro svou práci a budete moci lépe porozumět výzvám a příležitostem, které s sebou tyto inovace přinášejí.
Těšíme se na setkání s vámi na našem workshopu!

Jan Švejda, Robin Pflug, obchodní zastoupení Leica Geosystem, GEFOS a.s.


13:00     Oběd

14:00     APLIKACE SGCIVILTOOLS DO CIVIL 3D

proběhne představení nadstavbové aplikace SGCivilTools do Civil 3D, která Vám práci v Civilu rapidně urychlí a ulehčí. Ukážeme si klopení ve směrových obloucích na pár kliknutí myší, export i té nejmenší křivky ve výkresu a v neposlední řadě jednoduché, ale i ty složitější podsestavy.
Dotkneme se i tvoření projektu BIM v Civilu, který ač může vypadat složitě, funkce SGCivilTools z toho udělá lehkou disciplínu.
V druhé části Vám představíme aplikaci CCopyMonitorPlus do Revitu. Tento plugin Vám zefektivní spolupráci mezi různými modely. Umožňuje hromadně vykopírovat či namapovat prvky z jednoho modelu do druhého a následně sledovat změny v jednotlivých parametrech a schvalovat či zamítat rozdíly. Komunikace mezi architektem a profesemi se tak významně zjednoduší.

Tomáš Beránek, Matěj Šilhán, cadconsulting, s.r.o.


15:00    ZPRACOVÁNÍ PILOTNÍHO PROJEKTU METOBOU BIM PRO SPOLEČNOST PREDISTRIBUCE, A.S.

Příspěvek je zaměřen na popis realizace pilotního projektu PRE Distribuce v podobě pasportu a tvorby modelu skutečného provedení stavební části, části TZB a části technologické elektrické stanice TS 88. Představíme metodu sběru dat, vyhodnocení a realizaci BIM modelu a zapojovacích schémat prostřednictvím nástrojů Autodesk Revit a Engineering Base. Zároveň se soustředíme i na představení nástroje BIM connector, který společně s Engineering Base tvoří platformu pro sdílení informací CDE.

Mlčák Aleš, Technodat Elektro, s.r.o.
Rudolf Vyhnálek, cadconsulting, s.r.o.

poplatky
TOP
Základní poplatek
18. - 19. 10. 2023
8990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Základní poplatek
18. 10. 2023
4990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Základní poplatek
19. 10. 2023
4990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro individuální členy czBIM
4900,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Zvýhodněný balíček 5 vstupenek
31 000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Zvýhodněný balíček 3 vstupenek
20 700,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ČAS, SS a VS
7000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro Kolektivní členy nad rámec volných vstupů
7000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstupenka na BIM DAY společenský večer 18. 10. 2023
2750,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup
Občerstvení
Nápoje
18. 10. 2023 OD 18:00 HOD

BIM DAY společenský večer

Kateřina Irma Hašková

Večerem bude provázet: Kateřina Irma Hašková, Stand-up komička, pichlavá pražská růže s moravskými kořeny, vydařený kříženec Krymské s cimbálem.
Má široké srdce Lucie Bílé, temperament Věry Bílé a kartičku klubu Billa. Bílé pečivo nahrazuje bílým vínem.

DJ Little Frank

O hudební doprovod se postará: DJ Little Frank, který dává přednost oldschoolovému zvuku a pocitu z vinylu, nashromáždil sbírku desek plnou moderních i klasických zvuků. Ať už hraje uvolněný set pod širým nebem, nebo v sobotu večer v hlavním sále, DJ Little Frank má připravené melodie pro špičkovou noc.

Linde Von Schwärze

O zážitek se postará: Linde Von Schwärze, glamorous diva from golden Prague. Burlesce se věnuje již osmým rokem, se svými čísly procestovala Evropu, od srpna 2019 je členkou Czech Cabaret Show, největší kabaretní show v České republice, kde vystupuje jako burlesque & showgirl. Pravidelně vystupuje v Čechách, Polsku a Rakousku. Svá čísla směřuje do klasického stylu high glamour či lehký fetish s prvky floor dance.

Václav Abraham

Drink vám namixuje: Vícemistr světa, barman Václav Abraham.

Mimo to si večer užijete s pivem z pivovaru Ovipistán, jehož stavba probíhala pomocí BIM.

partneři konference
NEVÁHEJTE!
Registrujte se právě teď!
Zbývá posledních pár míst!
opeBIM+czBIM_bSCZ_logo-krivky
kontakt

Odborná rada pro BIM z.s.
Mobil +420 777 950 853
E-mail: office@czbim.org