Scroll Top

Dnů
Hodin
Minut
Sekund
KDY?
18. a 19. října 2023
KDE?
Clarion Congress Hotel Prague Freyova 945/33
Praha 9-Vysočany
O NÁS
O KONFERENCI
01.
1. KDO JSME?

Jsme czBIM. Jsme buildingSMART Česká republika.

Spolek Odborná rada pro BIM, z. s. - czBIM byl založen v roce 2011 a je nezávislou platformou pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj BIM v ČR. Spolek hájí a prosazuje zájmy nejen svých členů, ale celého soukromého sektoru, dbá na to, aby implementace BIM v ČR byla transparentní a byly zohledněny zkušenosti a potřeby z reálné praxe. Sdružuje široké spektrum odborníků z praxe, což je jednou z největších devíz. czBIM je od roku 2021 pobočkou buildingSMART Česká republika – exkluzivním zastoupením buildingSMART International.

02.
2. CO DĚLÁME?

Už po dvanácté přináší konference BIM DAY aktuální trendy a informace z oblasti digitalizace a informačního modelování budov. Nadcházející ročník bude maximálně praktický. Kromě praxe představí také novinky z celého světa a zaměří se na vize, směřování a budoucnost BIM. Porovná vývoj informačního modelování staveb u nás i za hranicemi. Přední odborníci z ČR i ciziny představí hlavní přínosy BIM, podělí se o zkušenosti z projektů a nevynechají ani kritický pohled na tuto oblast.

Program konference doplní moderovaná diskuze zástupců veřejného a soukromého sektoru, nejrůznější workshopy a také BIM Market, kde vystavovatelé předvedou aktuální trendy v informačním modelování staveb.

03.
3. CHCETE BÝT U TOHO?

Chcete se aktivně zapojit do programu konference? Kontaktujte nás na: kamenickova@czbim.org

Společně pro podporu metody BIM v České republice.
Konferenci BIM Day 2023 bude Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika pořádat ve spolupráci s Agenturou ČAS a SPS.

PROGRAM KONFERENCE

V toto chvíli pro vás finalizujeme přípravy programu, těšit se však už můžete na:

I. blok: Úvodní blok

moderuje: Petr Vaněk, II. místopředseda, czBIM – buildingSMART Česká republika

9:15 Zahájení, úvod, aktuálně z czBIM – buildingSMART Česká republika Petr Matyáš, předseda, czBIM – buildingSMART Česká republika
9:25 Aktuálně z České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci
9:35 Aktuálně ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, prezident, Svaz podnikatelů ve stavebnictví
II. blok: bSCZ

moderuje: Petr Matyáš, předseda, czBIM – buildingSMART Česká republika

9:45 Aktuality z buildingSMART – IS/ČR Leoš Svoboda, I. místopředseda czBIM, czBIM – buildingSMART Česká republika
10:05 Domains bSI a jejich činnost Štěpánka Tomanová, Petr Vokoun,  czBIM – buildingSMART Česká republika
 
10:35 Přestávka
III. blok: BIM prakticky

moderuje: Karel Vonka, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika

11:10 Dukovany: výstavba administrativní budovy a školícího centra – Case Study od parametrizace, přes projekt a CDE, až po využití CDE na stavbě a data využitelná do provozu Ján Marián, BIM architekt, di5 architekti inženýři
11:30 Aplikace BIM u koordinovaných záměrů v oblasti Masarykova nádraží a ulice Na Florenci v Praze Boris Vološin, hlavní architekt ŽST Praha Masarykovo nádraží, platforma zastřešení Pavel Prchal, hlavní inženýr projektu administrativní budovy Masaryčka
11:50 Kampus Albertov: realizovaný BIM projekt v ČR – praktické zkušenosti Lukáš Trojánek, hlavní inženýr ateliéru, JIKA-CZ s.r.o.
12:10 openCDE – budoucnost mezioborové spolupráce na projektech Martin Maťašovský, Head of Products, Construsoft, s.r.o.
 
12:10 Oběd
III. blok: BIM prakticky

moderuje: Roman Voráč, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika

13:40 Propojení BIM a modelování environmentální zátěže a energetické náročnosti budov Jakub Veselka, Laboratoř udržitelné výstavby, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
14:00 Životní cyklus BIM dat: praktické zkušenosti v nastavení procesů a využití dat pro následnou správu budov, proces kontroly modelů skutečného provedení a integrace dat se systémem CAFM na projektu GLP Parku Brno Holubice a Bratislava Aiport Filip Krzywoň, Technical Development Manager, GLP Vít Kouba, BIM Consultant, MFS DX s.r.o.
14:20 Projekt: Zadávací dokumentace pro BIM Martina Šelejová, výkonná ředitelka, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.
Josef Hlavička, Partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Filip Roller, vedoucí projektového týmu, czBIM
 
14:40 Přestávka
IV. blok: očekáváme
moderuje: Rudolf Vyhnálek, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika
15:00 Aktualizace koncepce BIM Eva Kaiserová, Česká agentura pro standardizaci Leoš Svoboda, I. místopředseda czBIM, czBIM – buildingSMART Česká republika
15:40 Paragrafové znění zákona BIM Petr Serafín,  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
16:05 Paragrafové znění zákona BIM Dana Prudíková, Senior advokátka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
16:30 Klasifikace CCI Jiří Buneš, PRAGOPROJEKT, a.s./Česká agentura pro standardizaci
 
16:55 Závěr
workshopy
DEN 1
14:20     Kampus Albertov: realizovaný BIM projekt v ČR

praktické zkušenosti předá

Lukáš Trojánek, hlavní inženýr ateliéru, JIKA-CZ s.r.o.


15:20     Automatizovaná kontrola projektů dopravní infrastruktury

Při práci s informačními modely i s běžnou projektovou dokumentací je relevantním tématem i jejich validace. Pod pojmem validace si většinou představujeme kontrolu kolizí nebo kontrolu datové náplně modelu. My jsme se mimo těchto základních kontrol rozhodli jít i do validace návrhových parametrů v projektech dopravní infrastruktury. V prezentaci vám představíme, jak jsme se k tématu validace postavili a kde vidíme její nejvýznamnější přínosy. V praktické ukázce vám potom ukážeme, jak nástroj pro validaci funguje i jak probíhal jeho vývoj.

Obsah prezentace:
1. Co je validace a jak k ní lze přistupovat.
2. Přínosy validace.
3. Jak jsme přistoupili k validaci v SG.
4. Praktické ukázky (hlavní část prezentace).

Martin Folber, manažer technického rozvoje, SUDOP GROUP a.s.


16:20     Zadávací dokumentace pro BIM

Martina Šelejová, výkonná ředitelka, Asociace pro veřejné zakázky, z.s.;
Josef Hlavička, Partner, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Filip Roller, vedoucí projektového týmu, czBIM
Daniela Hochová, MFS DX s.r.o.

14:20    Práce s datovými standardy v Revitu
Stále častěji se ve stavebním oboru setkáváme s požadavky na vytváření BIM modelů obohacených o negrafické informace, formulovaných takzvanými datovými standardy. Týká se to především datových standardů Státního fondu dopravní infrastruktury a do budoucna také datového standardu staveb (DSS) České agentury pro standardizaci. Na workshopu bude představena vize společnosti Arkance Systems o aplikaci datových standardů v prostředí návrhového softwaru Autodesk Revit, včetně exportu negrafických informací do formátu IFC. Klíčovým nástrojem pro práci s datovými standardy v prostředí Revitu je aplikace BIM Feeder for Revit, která kromě práce s datovými standardy SFDI umožňuje i práci s uživatelskými datovými standardy. Arkance Systems
15:20    Zkušenosti s využitím openBIM a openCDE řešení z reálných projektů
            projektování, sdílení, koordinace, komunikace
V rámci technologického partnerství společnosti AFRY a Construsoft zavádíme nejnovější trendy v oblasti BIM projektování staveb do každodenní praxe jednotlivých stavebních profesí. Na reálných případech budeme prezentovat zkušenosti (realitu) v oblasti zavádění a využívání (výhody, úskalí, stinné stránky) nasazení moderních řešení do každodenního života v rámci stavebního průmyslu. Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci a Rudolf Vyhnálek, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika
14:20     Zkušenosti s využitím openBIM a openCDE řešení z reálných projektů – projektování, sdílení, koordinace, komunikace.
V rámci technologického partnerství společnosti AFRY a Construsoft zavádíme nejnovější trendy v oblasti BIM projektování staveb do každodenní praxe jednotlivých stavebních profesí. Na reálných případech budeme prezentovat zkušenosti (realitu) v oblasti zavádění a využívání (výhody, úskalí, stinné stránky) nasazení moderních řešení do každodenního života v rámci stavebního průmyslu. Témata workshopu: – Praktické využití parametrického projektování pro betonové mostní konstrukce (Ing. Michal Marvan / AFRY) – Nejnovější trendy v rámci projektování ocelových konstrukcí (Ing. David Neužil/Construsoft) – Komunikace, koordinace a sdílení dat u multiprofesních projektů dopravní infrastruktury. Praktické využití postupů openBIM a openCDE (Ing. David Novák a Ing. Pavel Vlasák / AFRY) – Tvorba a využití dostupných rozšíření CDE pro lokální i mezinárodní trh a zefektivnění spolupráce na stavebních projektech (Ing. Martin Maťašovský / Construsoft a Ing. Pavel Vlasák / AFRY)
14:20     najdiCDE – aktualizace projektu

Realizační tým projektu: Martin Maťašovský, Pavel Vlasák, Ivo Kohoušek, Bořek Čerbák, czBIM – buildingSMART Česká republika


14:20     Datový standard staveb

základní kámen zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace.
Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci a Rudolf Vyhnálek, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika


14:20     Zkušenosti s využitím openBIM a openCDE řešení z reálných projektů – projektování, sdílení, koordinace, komunikace.

V rámci technologického partnerství společnosti AFRY a Construsoft zavádíme nejnovější trendy v oblasti BIM projektování staveb do každodenní praxe jednotlivých stavebních profesí. Na reálných případech budeme prezentovat zkušenosti (realitu) v oblasti zavádění a využívání (výhody, úskalí, stinné stránky) nasazení moderních řešení do každodenního života v rámci stavebního průmyslu.

Témata workshopu:
– Praktické využití parametrického projektování pro betonové mostní konstrukce (Ing. Michal Marvan / AFRY)
– Nejnovější trendy v rámci projektování ocelových konstrukcí (Ing. David Neužil/Construsoft)
– Komunikace, koordinace a sdílení dat u multiprofesních projektů dopravní infrastruktury. Praktické využití postupů openBIM a openCDE (Ing. David Novák a Ing. Pavel Vlasák / AFRY)
– Tvorba a využití dostupných rozšíření CDE pro lokální i mezinárodní trh a zefektivnění spolupráce na stavebních projektech (Ing. Martin Maťašovský / Construsoft a Ing. Pavel Vlasák / AFRY)

DEN 2
10:00     najdiCDE – aktualizace projektu

Realizační tým projektu: Martin Maťašovský, Pavel Vlasák, Ivo Kohoušek, Bořek Čerbák, czBIM – buildingSMART Česká republika


12:00     Datový standard staveb

základní kámen zefektivnění práce s informacemi ve stavebnictví prostřednictvím standardizace v oblasti digitalizace.

Kateřina Schön, Česká agentura pro standardizaci
Rudolf Vyhnálek, člen představenstva, czBIM – buildingSMART Česká republika


14:00     Vzdělávání, vývoj a budoucnost oboru

otevřená diskuze

Petr Matyáš, předseda, czBIM – buildingSMART Česká republika
Martina Sieber, Česká agentura pro standardizaci
Václav Čada, emeritní vedoucí katedry geomatiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Petr Matějka, tajemník fakulty,Fakulta stavební ČVUT v Praze
Karin Bílková, HR manager, STRABAG a.s.

10:00     ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM OPENBIM A OPENCDE ŘEŠENÍ Z REÁLNÝCH PROJEKTŮ – PROJEKTOVÁNÍ, SDÍLENÍ, KOORDINACE, KOMUNIKACE.

V rámci technologického partnerství společnosti AFRY a Construsoft zavádíme nejnovější trendy v oblasti BIM projektování staveb do každodenní praxe jednotlivých stavebních profesí. Na reálných případech budeme prezentovat zkušenosti (realitu) v oblasti zavádění a využívání (výhody, úskalí, stinné stránky) nasazení moderních řešení do každodenního života v rámci stavebního průmyslu.

Témata workshopu:
– Praktické využití parametrického projektování pro betonové mostní konstrukce (Ing. Michal Marvan / AFRY)
– Nejnovější trendy v rámci projektování ocelových konstrukcí (Ing. David Neužil/Construsoft)
– Komunikace, koordinace a sdílení dat u multiprofesních projektů dopravní infrastruktury. Praktické využití postupů openBIM a openCDE (Ing. David Novák a Ing. Pavel Vlasák / AFRY)
– Tvorba a využití dostupných rozšíření CDE pro lokální i mezinárodní trh a zefektivnění spolupráce na stavebních projektech (Ing. Martin Maťašovský / Construsoft a Ing. Pavel Vlasák / AFRY)

Dále budou upřesněny workshopy od společností GEFOS a.s., cadconsulting s.r.o., TECHNODAT Engineering, s.r.o., Bim.Point a další.

poplatky
TOP
Základní poplatek
18. - 19. 10. 2023
8990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Základní poplatek
18. 10. 2023
4990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Základní poplatek
19. 10. 2023
4990,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro individuální členy czBIM
4900,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Zvýhodněný balíček 5 vstupenek
31 000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Zvýhodněný balíček 3 vstupenek
20 700,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro členy Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ČAS
7000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup na konferenci 18. - 19. 10. 2023
Workshopy
BIM Market
Poplatek pro Kolektivní členy nad rámec volných vstupů
7000,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstupenka na BIM DAY společenský večer 18. 10. 2023
2750,- Kč
(+ 21% DPH)
Vstup
Občerstvení
Nápoje
18. 10. 2023 OD 18:00 HOD

BIM DAY společenský večer

Kateřina Irma Hašková

Večerem bude provázet: Kateřina Irma Hašková, Stand-up komička, pichlavá pražská růže s moravskými kořeny, vydařený kříženec Krymské s cimbálem.
Má široké srdce Lucie Bílé, temperament Věry Bílé a kartičku klubu Billa. Bílé pečivo nahrazuje bílým vínem.

DJ Little Frank

O hudební doprovod se postará: DJ Little Frank, který dává přednost oldschoolovému zvuku a pocitu z vinylu, nashromáždil sbírku desek plnou moderních i klasických zvuků. Ať už hraje uvolněný set pod širým nebem, nebo v sobotu večer v hlavním sále, DJ Little Frank má připravené melodie pro špičkovou noc.

Linde Von Schwärze

O zážitek se postará: Linde Von Schwärze, glamorous diva from golden Prague. Burlesce se věnuje již osmým rokem, se svými čísly procestovala Evropu, od srpna 2019 je členkou Czech Cabaret Show, největší kabaretní show v České republice, kde vystupuje jako burlesque & showgirl. Pravidelně vystupuje v Čechách, Polsku a Rakousku. Svá čísla směřuje do klasického stylu high glamour či lehký fetish s prvky floor dance.

Václav Abraham

Drink vám namixuje: Vícemistr světa, barman Václav Abraham.

Mimo to si večer užijete s pivem z pivovaru Ovipistán, jehož stavba probíhala pomocí BIM.

partneři konference
NEVÁHEJTE!
Registrujte se právě teď!
Zbývá posledních pár míst!
opeBIM+czBIM_bSCZ_logo-krivky
kontakt

Odborná rada pro BIM z.s.
Mobil +420 777 950 853
E-mail: office@czbim.org