top of page

WORKSHOPY 

Praktické workshopy 

Sály  Kepler, Stella, Tycho

​W1 | CDE – od teorie k praxi…

13. 10. 2022, 14:30, Hlavní sál
 

Společné datové prostředí (dále jen CDE) je nedílnou součástí BIM projektu a tvoří tak základ pro úspěšný projekt. Poslední dobou se toto téma dostává do popředí a také se začíná objevovat celá řada otázek. Jaké všechny funkcionality by CDE mělo obsahovat, umí definovat veřejný i soukromý sektor požadavky na CDE, jak jej správně nasadit a nic neurychlit, směřujeme doopravdy k bez výkresové stavbě, kdo má hradit náklady na CDE a proč některé společnosti používají v rámci 1 organizace různé CDE řešení?


To je jen zlomek otázek, o kterých se budeme bavit a s významnými hosty diskutovat. Naše pozvání přijali zástupci veřejného sektoru, organizací jako je Správa Železnic, Ministerstvo obrany, ale také zástupci velkých projekčních kanceláři, zhotovitelů a CAFM systému. Neváhejte a přijďte si poslechnout poslední trendy v oblasti CDE, různé možnosti využívání a nasazení tohoto nástroje a hlavně diskutovat o této problematice v rámci částí diskuzních panelů.

 

14:30 - 16:10

 • Zahájení workshopu, program, organizační záležitosti: Martin Maťašovský, Construsoft s.r.o.

 • Efektivita realizace projektů s využitím CDE z pohledu zhotovitele: Lukáš Kutil, STRABAG a.s.

 • Nasazení a využití CDE projektantem infrastrukturních projektů: Pavel Vlasák, AFRY CZ s.r.o.

 • Aplikace CDE na stavebních projektech Správy Železnic: Stanislav Vitásek, Správa Železnic

 • CDE z pohledu bezpečnosti a zabezpečení dat veřejného zadavatele Ministerstvo obrany: Imrich Vincúr,  Ministerstvo obrany ČR

 • Problematika CDE z pohledu normy ISO 19650 a její vnímání: Martin Jan Rosa, Ardit

 • Praktické využití CDE v projektech vodního hospodářství: Bořek Čerbák,AQUA PROCON s.r.o

 • Nasazení CDE v rámci projektu – Komplexní geotechnický monitoring Metro I.D, interní pilotní projekty: Ivo Kohoušek, SG Geotechnika a.s.;

 • Návaznost CDE na CAFM systém: Tomáš Minka, Bim.Point

 • Představení projektu najdiCDE.cz, výstupy, filozofie: Martin Maťašovský, Construsoft s.r.o.

 

16:10 - 17:00

Diskuzní panel (Stanislav Vitásek, Pavel Vlasák, Imrich Vincúr, Lukáš Kutil, Martin Rosa)

Hlavní témata panelové diskuze:

 • Poskytování CDE řešení zadavatel vs. dodavate

 • Umí zadavatelé vypisovat zakázku v BIM, respektive komunikovat prostřednictvím CDE

 • CDE z hlediska procesů

 • Využívání dat v CDE

 • Bezpečnost CDE

 • Open CDE, Open API

 

Co je CDE?

Kvalitně řídit projekty pomocí telefonu, e-mailu a excelu v dnešní době již nelze. Vznikly proto DMS nástroje (Document Management System) a řešení CDE (Common Data Environment). Zatímco se DMS produkty primárně orientují na práci s dokumenty, CDE aplikace umožňují pracovat i s informačními BIM modely, a to přímo v samotném prostředí CDE bez nutnosti pořizování a instalace dalších softwarových nástrojů. Právě tato vlastnost posouvá CDE na jinou, mnohem efektivnější úroveň sdílení, komunikace a řízení BIM projektů. Jeden obrázek je víc než 1000 slov a jeden model víc než 1000 obrázků.


Na workshop je možné se hlásit také samostatně (účast není podmíněna účastí na konferenci). Registrace možná zde: registrace na workshop 

W2 | Využití BIM při výstavbě nového sídla NKÚ

13. 10. 2022, 14:30, sál Tycho

Hilti ČR spol. s r.o.

V rámci workshopu se společně podíváme na efektivní využití BIM při realizaci nového sídla NKÚ. Optimalizace a úspory díky detailnímu návrhu, využití prefabrikace, robotické vrtaní a další výhody vám představí zástupci HILTI a společnosti PORR.

W3 | Využití digitálního dvojčete stavby při přípravě cenových nabídek
13. 10. 2022, 15:30, sál Tycho

Xella CZ, s.r.o.

Společnost Xella na workshopu představí, jak výrobce stavebního materiálu využívá digitální dvojčata staveb při přípravě cenových nabídek.  Nabídne také náhled na použití skriptů pro tvorbu vzorových rozvržení stěn, při využití velkoformátových zdících bloků. Součástí workshop budou také ukázky již realizovaných, či právě probíhajících staveb.

W4 | Integrace klasifikačního systému CCI a DSS
13. 10.2022, 16:30 sál Tycho

14. 10.2022, 12:30 sál Tycho

Arkance Systems CZ s.r.o.

Jednotný formát a struktura mohou výrazně zefektivnit komunikaci a podporu softwaru používaných ve stavebnictví. Na to ale musí být informační model připravený, a právě tomu se budeme věnovat na daném workshopu. Kromě samotného pracovního postupu si představíme i aplikace z naší dílny, které vám pomohou zautomatizovat proces klasifikace prvků v modelech Revitu.

W5 | BIM pro oblast prefabrikace (IFC4 Precast)

13. 10. 2022, 14:30, sál Kepler

14. 10. 2022, 12:30, Hlavní sál

Igor Seifert, Allplan Česko s.r.o.

Na workshopu Vám představíme, jak můžete řešit podporu BIM procesů v oblasti prefabrikace.

W6 | Podpora národních požadavků na BIM data a kontrola modelu

13. 10. 2022, 15:30, sál Kepler

14. 10. 2022, 13:30, Hlavní sál

Martin Kovač, Allplan Česko s.r.o.

Na tomto workshopu Vám představíme dvě témata: 

 • Jak Allplan podporuje požadavky na BIM data - tedy práci s datovými šablonami jak pro vytváření tak i pro předávání dat

 • Jak zkontrolovat kvalitu modelu - z pohledu geometrie ale i z pohledu dat a splnění různých požadavků
   

W7 | Archicad a rozpočet

13. 10. 2022, 16:30, sál Kepler

14. 10. 2022, 12:30, sál Tycho


Vladimír Slunský, Hlavní inženýr společnosti, architekt, projektant, Lambda studio s.r.o.
Filip Kebrt, BIM koordinátor, projektant, Lambda studio s.r.o.
Lukáš Pavlica, jednatel BIM 4G s.r.o.

Úprava modelu z Archicadu pro export do IFC a následném využití v aplikaci FORGEE pro tvorbu výkazu a rozpočtu.

 

W8 | Efektivní naplnění BIM modelu informacemi bez knihovních prvků
13. 10. 2022, 14:30, sál Stella

BIM Project s.r.o.

 

Práce s informacemi je v pokročilejších fázích BIM procesu velice efektivní. Horší je to ale s přípravou vlastního BIM modelu, který musí nejen obsahovat správné informace, ale i jejich dodání musí být rychlé a efektivní. Se současnými postupy stahování předpřipravených BIM knihoven je práce o něco snadnější. Na workshopu se ale dozvíte, jak lze informace do BIM modelu vkládat ještě řádově rychleji a spolehlivěji. 

W9 | Integrace jako nevyhnutelná cesta k získávání informací
13. 10. 2022, 15:30, sál Stella
14. 10. 2022, 12:30, sál Stella

Agnieszka Szóstko–Budzińska, Bim.Point


Základním principem BIM je sdílení elektronických dat o budově po celou dobu její životnosti; od počátečního návrhu, přes koordinovanou realizaci, až do dlouhé fáze efektivního provozu. S využitím BIM získáváme přístup nejen k 3D modelu, ale i ke všem souvisejícím informacím, které v danou chvíli potřebujeme. Integrace BIM s dalšími systémy nám poskytuje komplexnější pohled na data a přesnější informace. Ukázka BIM integrace v našich nejnovějších projektech.

 

Plánování a řízení stavby s maximálním využitím BIM modelu.

Miroslav Patka, Bim.Point


Jak pomocí vhodné struktury a klasifikace prvků BIM modelu dosáhnout co nejvhodnějších informačních vstupů pro rozpočtování a plánování projektu ve fázi výstavby? Díky pokročilým funkcionalitám BEXEL manažeru snadno. Přijďte se přesvědčit na náš workshop.

W10 | Scan to BIM aneb laserové skenování v praxi
13. 10. 2022, 16:30, sál Stella

GEFOS a.s.


Pojem Scan-to-BIM představuje soubor činností zahrnujících sběr dat, zpracování naměřených dat geodety a práci s mračnem bodů v CAD/BIM nástrojích, kde již ve fázi pasportu objektu vzniká budoucí základ informačního modelu stavby. V současné době drtivá většina pasportů na podkladu mračen bodů vzniká manuálně. Vymodelování stávajícího stavu budovy je tak mnohdy o zručnosti a zkušenosti jak s modelováním v konkrétním BIM nástroji, tak i v terénu při sběru dat a práci s mračny bodů. Na workshopu si prakticky vyzkoušíme všechny tyto činnosti, jako jsou sběr dat, zpracování dat z terénu a transformace do S-JTSK, a práci s těmito daty v Archicadu. Řekneme vám, jaké jsou výhody tohoto pracovního postupu, i na co si dát pozor. Sběr dat si budete moci osobně vyzkoušet s přístroji Leica, a to od ručního mobilního skeneru BLK2GO, vysokorychlostního skeneru RTC360 po terestrický skener BLK360.

W11 | Podpora procesov s využitím TLS

14. 10. 2022, 13:30, sál Tycho

František Janíček, iQservices, s.r.o.

1. Novinky v oblasti TLS,  spracovanie dát v cloude, nový prístup spracovania dát získaných laserový skenovaním

2. Praktické ukážky z architektúry a priemyslu - optimalizácia procesov

3. Dokumentácia projektu počas celej doby výstavby - Holo Builder

 

workshopy | zpět na hlavní stránku

 

bottom of page