ODBORNÉ DISKUZE

st 6. října 2021

13:15 - 16:55

Odborné diskuze

Hlavní sál Meridian

13:15 - 15:15

BIM a digitalizace stavebního odvětví

 

V rámci moderované diskuse se zaměříme na aktuální stav, probíhající aktivity, ale i budoucnost v oblasti digitalizace z pohledu soukromého i veřejného sektoru.

Diskuse se zúčastní zástupci MPO, ČAS, czBIM, MMR, ČKA, ČKAIT a SPS.

moderuje:

Roman Voráč                                                                    

diskutovat budou:

Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM,Česká agentura pro standardizaci

Jan Kasl, předseda, Česká komora architektů

Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

a další.

 

15:25 - 16:55

BIM v každodenní praxi

 

Cílem moderované diskuze je diskutovat o tom, jaké jsou požadavky na adaptaci BIM od uživatelů, kteří mají konkrétní a každodenní praxi ze staveb. Tedy navázat na předchozí diskuzi zaměřenou více na přípravu na adopci BIM ze strany státu a profesních sdružení.

moderuje:

Jaroslav Synek                                                                   

diskutovat budou:

Zdeněk Rudovský, Koordinátor BIM, specialista veřejné a občanské stavby, ČVUT v Praze
Daniel Martynek, vedoucí oddělení rozvoje města, Magistrát města Třince

a další.

zpět na program