HLAVNÍ PROGRAM

út 12. října 2021

09:00 - 17:10

Hlavní program

Hlavní sál Meridian

08:00

Registrace účastníků

moderuje Leoš Svoboda

09:00

Zahájení a úvod konference

Petr Vaněk, místopředseda představenstva czBIM

Aktuálně z dění v czBIM / buildingSMART Czech republic

Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM

buildingSMART International

Richard Petrie, Chief Executive, buildingSMART International

 

buildingSMART Chapter / zkušenosti ze sousedních poboček: Německo

Gunther Woelfle, výkonný ředitel, buildingSMART Německo

buildingSMART Chapter / zkušenosti ze sousedních poboček: Polsko

Anna Rydzy, provozní ředitelka, buildingSMART Polsko

buildingSMART Chapter / zkušenosti ze sousedních poboček: Slovinsko

Matjaž Šajn, předseda, buildingSMART Slovinsko

buildingSMART Chapter / zkušenosti ze sousedních poboček: Švýcarsko

Alar Jost, místopředseda, buildingSMART Švýcarsko

11:10 - 11:40

​​cofee break

moderuje Pavel Lacina

Praktické zkušenosti s BIM z Dánska

Jonas Christensen, IKT- og BIM-chef, ATP Ejendomme A/S

Od chaosu k digitalizaci, poučení ze skandinávského trhu
Mile Petrovic, Jacob Strömberg,  EXACT 

12:30 - 13:35

oběd

Praktické zkušenosti s BIM projekty

 

moderuje Michal Jirát


Pilotní projekt využití BIM v Libereckém kraji pro DEPODUB - Centrální depozitář v lokalitě Český Dub
Pavel Matějka, příkazník BIM Libereckého kraje, MPO-člen výkonné rady pro koordinaci Koncepce zavádění BIM ČR, Asociace krajů ČR - člen Pracovní skupiny pro veřejné zadavatele při zavádění metody BIM v ČR


Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Jakub Škaloud, BIM Koordinátor, Projektový Manažer, VCES a.s.

Alena Havlíčková, Odbor investic, Jihomoravský kraj

Silvie Mádrová, právník, Jihomoravský kraj

Využití 4D na BIM pilotních projektech

David Blahák, BIM koordinátor, SUDOP PRAHA a.s.

czBIM - buildingSMART CZ Certifikace

Leoš Svoboda, II. místopředseda czBIM -– buildingSMART Česká republika

Martin J. Rosa, autorizovaný architekt ČKA, GRAPHISOFT Certified Archicad BIM Manager, zkušenost s certifikací: buidling SMART Professional Certification - Qualified Individuals

15:05 - 15:35
cofee break

                                                           

​​

Moderovaná diskuze
 

moderuje Rudolf Vyhnálek
člen představenstva Odborné rady pro BIM - buildingSMART Česká republika, jednatel společnosti cadconsulting, spol. s r. o., poradce pro strategii Sudop Group a.s.

Diskutující: 

Kateřina Schön, projektová manažerka DSS, Česká agentura pro standardizaci
Petr Matyáš, předseda czBIM - buildingSMART Česká republika
Aleš Marek, předseda PS Digitalizace, Česká komora architektů

Zdeněk Veselý, Generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci

Vlastimil Rojík, člen skupiny pro technickou politiku a jakost ve stavebnictví, Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

15:35 - 17:05

Cílem diskuse je získat pohled všech zainteresovaných stran na rozvoj BIM a obecně digitalizace stavebnictví v dohledné budoucnosti. Diskuse se bude týkat konkrétních kroků týkající se chystaného datového a grafického standardu a dalších přidružených témat. Diskutující budou z řad profesních komor, zástupců státu a Odborné rady pro BIM.

17:05 - 17:15

Závěr prvního dne

st 13. října 2021

09:00 - 14:00

Hlavní program den 2.

Hlavní sál Meridian

09:00

Registrace účastníků

09:30

Zahájení druhého dne

Moderovaná diskuze
 

moderuje Roman Voráč
člen představenstva Odborné rady pro BIM - buildingSMART Česká republika, partner MFS DX

9:30 - 11:30

Odborná debata o praktických zkušenostech s využitím a implementací metody BIM. Cílem diskuze je seznámit posluchače s praktickými užitími metody BIM v rámci přípravy, realizace a správy staveb a sdílení zkušeností s implementací metody BIM v rámci organizace / projektu.


Diskuze a navazující workshopy tedy posluchače seznámí s tím, jak efektivně využívat BIM v rámci každodenní rutiny (z pohledu projektanta / zhotovitele / investora) a jak BIM efektivně implementovat v rámci organizace.

diskutovat budou:
Jan Zajíček, BIM manager, Senior Projektant, Jakub Cigler Architekti a.s.
Daniel Šmejkal, vedoucí VDC, Letiště Praha, a.s.
Marek Jedlička, Trigema a.s.
Lukáš Vacík, Projektant senior, BIM manažer, BIM koordinátor, Casua spol. s r.o.
Rudolf Vyhnálek, člen představenstva Odborné rady pro BIM - buildingSMART Česká republika, jednatel společnosti cadconsulting, spol. s r. o., poradce pro strategii Sudop Group a.s.
Karel Vonka, vedoucí odboru BIM a Digitalizace, STRABAG, a.s.
Filip Kalina, BIM specialista, Metrostav a.s.

11:00 - 12:00

Strategie implementace BIM I - Projektanti

Jan Zajíček, BIM manager, Senior Projektant, Jakub Cigler Architekti a.s.

Lukáš Vacík, Projektant senior, BIM manažer, BIM koordinátor, Casua spol. s r.o.

12:00 - 12:15 cofee break

12:15 - 13:15

Strategie implementace BIM II - Zhotovitelé

Zuzana Hromková, BIM Designer, Strabag, a.s.
Lukáš Kutil, BIM manager, Strabag, a.s.

Filip Kalina, BIM specialista, Metrostav a.s.

 

13:15 - 14:15

Strategie implementace BIM III - Investoři

Daniel Šmejkal, vedoucí VDC, Letiště Praha, a.s.

Marek Jedlička, Trigema a.s.

 

14:15
oběd

                                                           

​​​14:15

Závěr druhého dne

zpět na program